summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/src/sdk/translations/ifw_pl.ts
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'src/sdk/translations/ifw_pl.ts')
-rw-r--r--src/sdk/translations/ifw_pl.ts2609
1 files changed, 2609 insertions, 0 deletions
diff --git a/src/sdk/translations/ifw_pl.ts b/src/sdk/translations/ifw_pl.ts
new file mode 100644
index 000000000..98af6f62d
--- /dev/null
+++ b/src/sdk/translations/ifw_pl.ts
@@ -0,0 +1,2609 @@
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
+<!DOCTYPE TS>
+<TS version="2.1" language="pl_PL" sourcelanguage="en_US">
+<context>
+ <name>AuthenticationRequiredException</name>
+ <message>
+ <source>%1 at %2</source>
+ <translation>%1 w %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Proxy requires authentication.</source>
+ <translation>Proxy wymaga autoryzacji.</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>BinaryContent</name>
+ <message>
+ <source>Cannot seek to %1 to read the operation data.</source>
+ <translation>Nie można przesunąć wskaźnika pozycji pliku do %1 w celu odczytania danych operacji.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot seek to %1 to read the resource collection block.</source>
+ <translation>Nie można przesunąć wskaźnika pozycji pliku do %1 w celu odczytania bloku kolekcji zasobów.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot open meta resource. Error: %1</source>
+ <translation>Nie można otworzyć metazasobów. Błąd: %1</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>BinaryLayout</name>
+ <message>
+ <source>Cannot seek to %1 to read the embedded meta data count.</source>
+ <translation>Nie można przesunąć wskaźnika pozycji pliku do %1 w celu odczytania ilości danych wbudowanych.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot seek to %1 to read the resource collection segment.</source>
+ <translation>Nie można przesunąć wskaźnika pozycji pliku do %1 w celu odczytania segmentu z kolekcją zasobów.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Unexpected mismatch of meta resources. Read %1, expected: %2.</source>
+ <translation>Nieoczekiwane dane metazasobów. Przeczytano %1, oczekiwano %2.</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>Dialog</name>
+ <message>
+ <source>Http authentication required</source>
+ <translation>Wymagana autoryzacja HTTP</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>You need to supply a Username and Password to access this site.</source>
+ <translation>Należy podać nazwę użytkownia i hasło aby uzystać dostęp do tej strony.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Username:</source>
+ <translation>Nazwa użytkownika:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Password:</source>
+ <translation>Hasło:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>%1 at %2</source>
+ <translation>%1 w %2</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>DirectoryGuard</name>
+ <message>
+ <source>Path exists but is not a folder: %1</source>
+ <translation>Isniejąca ścieżka %1 nie jest katalogiem</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot create folder: %1</source>
+ <translation>Nie można utworzyć katalogu: %1</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>ExtractCallbackImpl</name>
+ <message>
+ <source>Cannot retrieve path of archive item %1</source>
+ <translation>Nie można odczytać ścieżki elementu archiwum %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot remove already existing symlink. %1</source>
+ <translation>Nie można usunąc istniejącego dowiązania symbolicznego %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot open file: %1 (%2)</source>
+ <translation>Nie można otworzyć pliku %1: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot create symlink at &apos;%1&apos;. Another one is already existing.</source>
+ <translation>Nie można utworzyć dowiązania symbolicznego &quot;%1&quot;. Istnieje już dowiązanie do innego pliku.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot read symlink target from file &apos;%1&apos;.</source>
+ <translation>Nie można odczytać docelowego pliku &quot;%1&quot; wynikającego z dowiązania.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot create symlink at %1. %2</source>
+ <translation>Nie można utworzyć dowiązania symbolicznego &quot;%1&quot;: %2</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>InstallerCalculator</name>
+ <message>
+ <source>Components added as automatic dependencies:</source>
+ <translation>Komponenty dodane w wyniku automatycznych zależności:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Components added as dependency for &apos;%1&apos;:</source>
+ <translation>Komponenty dodane w wyniku zależności dla &quot;%1&quot;:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Components that have resolved dependencies:</source>
+ <translation>Komponenty z rozwiązanymi zależnościami:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Selected components without dependencies:</source>
+ <translation>Wybrane komponenty bez zależności:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Recursion detected, component &apos;%1&apos; already added with reason: &apos;%2&apos;</source>
+ <translation>Wykryto cykliczną zależność, komponent &quot;%1&quot; został uprzednio dodany z powodu: &quot;%2&quot;</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot find missing dependency &apos;%1&apos; for &apos;%2&apos;.</source>
+ <translation>Nie można odnaleźć zależnego komponentu &quot;%1&quot; dla komponentu &quot;%2&quot;.</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>Job</name>
+ <message>
+ <source>Canceled</source>
+ <translation>Anulowano</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>LockFile</name>
+ <message>
+ <source>Cannot create lock file &apos;%1&apos;: %2</source>
+ <translation>Nie można zablokować pliku &quot;%1&quot;: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot write PID to lock file &apos;%1&apos;: %2</source>
+ <translation>Nie można zapisać PID w celu zablokowania pliku &quot;%1&quot;: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot obtain the lock for file &apos;%1&apos;: %2</source>
+ <translation>Nie można uzyskać wyłączności dostępu do pliku &quot;%1&quot;: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot release the lock for file &apos;%1&apos;: %2</source>
+ <translation>Nie można odblokować pliku &quot;%1&quot;: %2</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>KDUpdater::AppendFileOperation</name>
+ <message>
+ <source>Cannot backup file %1: %2</source>
+ <translation>Nie można utworzyć kopii zapasowej pliku %1: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Invalid arguments in %0: %1 arguments given, %2 expected%3.</source>
+ <translation>Niewłaściwe argumenty w %0: ilość przekazanych argumentów %1, oczekiwano %2, %3.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>exactly 2</source>
+ <translation>dokładnie 2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot open file &apos;%1&apos; for writing: %2</source>
+ <translation>Nie można otworzyć pliku &quot;%1&quot; do zapisu: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot find backup file for %1.</source>
+ <translation>Nie można odnaleźć kopii zapasowej pliku %1.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot restore backup file for %1.</source>
+ <translation>Nie można przywrócić kopii zapasowej pliku %1.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot restore backup file for %1: %2</source>
+ <translation>Nie można przywrócić kopii zapasowej pliku %1: %2</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>KDUpdater::CopyOperation</name>
+ <message>
+ <source>Cannot backup file %1.</source>
+ <translation>Nie można utworzyć kopii zapasowej pliku %1.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Invalid arguments: %1 arguments given, 2 expected.</source>
+ <translation>Niewłaściwe argumenty: ilość przekazanych argumentów %1, oczekiwano 2.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot copy a non-existent file: %1</source>
+ <translation>Nie można skopiować nieistniejącego pliku: %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot remove destination file %1: %2</source>
+ <translation>Nie można usunąć pliku docelowego %1: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot copy %1 to %2: %3</source>
+ <translation>Nie można skopiować pliku z %1 do %2: %3</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot delete file %1: %2</source>
+ <translation>Nie można usunąć pliku %1: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot restore backup file into %1: %2</source>
+ <translation>Nie można przywrócić kopii zapasowej pliku %1: %2</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>KDUpdater::DeleteOperation</name>
+ <message>
+ <source>Cannot create backup of %1: %2</source>
+ <translation>Nie można utworzyć kopii zapasowej pliku %1: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Invalid arguments: %1 arguments given, 1 expected.</source>
+ <translation>Niewłaściwe argumenty: ilość przekazanych argumentów %1, oczekiwano 1.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot restore backup file for %1: %2</source>
+ <translation>Nie można przywrócić kopii zapasowej pliku %1: %2</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>KDUpdater::FileDownloader</name>
+ <message>
+ <source>Download finished.</source>
+ <translation>Zakończono pobieranie.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cryptographic hashes do not match.</source>
+ <translation>Wartości haszu kryptograficznego nie zgadzają się.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Download canceled.</source>
+ <translation>Anulowano pobieranie.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>%1 of %2</source>
+ <translation>%1 z %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>%1 downloaded.</source>
+ <translation>Pobrano %1.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>(%1/sec)</source>
+ <translation>(%1/sek.)</translation>
+ </message>
+ <message numerus="yes">
+ <source>%n day(s), </source>
+ <translation>
+ <numerusform>%n dzień, </numerusform>
+ <numerusform>%n dni, </numerusform>
+ <numerusform>%n dni, </numerusform>
+ </translation>
+ </message>
+ <message numerus="yes">
+ <source>%n hour(s), </source>
+ <translation>
+ <numerusform>%n godzina, </numerusform>
+ <numerusform>%n godziny, </numerusform>
+ <numerusform>%n godzin, </numerusform>
+ </translation>
+ </message>
+ <message numerus="yes">
+ <source>%n minute(s)</source>
+ <translation>
+ <numerusform>%n minuta</numerusform>
+ <numerusform>%n minuty</numerusform>
+ <numerusform>%n minut</numerusform>
+ </translation>
+ </message>
+ <message numerus="yes">
+ <source>%n second(s)</source>
+ <translation>
+ <numerusform>%n sekunda</numerusform>
+ <numerusform>%n sekundy</numerusform>
+ <numerusform>%n sekund</numerusform>
+ </translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source> - %1%2%3%4 remaining.</source>
+ <translation> - pozostało %1%2%3%4.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source> - unknown time remaining.</source>
+ <translation> - nieznany czas trwania.</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>KDUpdater::HttpDownloader</name>
+ <message>
+ <source>Cannot download %1: Writing to file &apos;%2&apos; failed: %3</source>
+ <translation>Nie można pobrać %1: błąd zapisu do %2: %3</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot download %1: Cannot create %2: %3</source>
+ <translation>Nie można pobrać %1: błąd tworzenia %2: %3</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>%1 at %2</source>
+ <translation>%1 w %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Authentication request canceled.</source>
+ <translation>Anulowano żądanie autoryzacji.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Secure Connection Failed</source>
+ <translation>Błąd bezpiecznego połączenia</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>There was an error during connection to: %1.</source>
+ <translation>Wystąpił błąd w trakcie łączenia z: %1.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>This could be a problem with the server&apos;s configuration, or it could be someone trying to impersonate the server.</source>
+ <translation>Może to być problem konfiguracji serwera lub osoba trzecia podszywa się pod serwer.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>If you have connected to this server successfully in the past or trust this server, the error may be temporary and you can try again.</source>
+ <translation>Jeśli poprzednio możliwe było połączenie się z serwerem lub jeśli jest to zaufany serwer, może to być jedynie tymczasowy błąd i można ponowić próbę.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Try again</source>
+ <translation>Spróbuj ponownie</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>KDUpdater::LocalFileDownloader</name>
+ <message>
+ <source>Cannot open source file &apos;%1&apos; for reading.</source>
+ <translation>Nie można otworzyć pliku źródłowego &quot;%1&quot; do odczytu.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot open destination file &apos;%1&apos; for writing.</source>
+ <translation>Nie można otworzyć docelowego pliku &quot;%1&quot; do zapisu.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Writing to %1 failed: %2</source>
+ <translation>Błąd zapisu do &quot;%1&quot;: %2</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>KDUpdater::MkdirOperation</name>
+ <message>
+ <source>Invalid arguments: %1 arguments given, 1 expected.</source>
+ <translation>Niewłaściwe argumenty: ilość przekazanych argumentów %1, oczekiwano 1.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot create folder %1: Unknown error.</source>
+ <translation>Nie można utworzyć katalogu %1: Nieznany błąd.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot remove directory %1: %2</source>
+ <translation>Nie można usunąć katalogu %1: %2</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>KDUpdater::MoveOperation</name>
+ <message>
+ <source>Cannot backup file %1.</source>
+ <translation>Nie można utworzyć kopii zapasowej pliku %1.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Invalid arguments: %1 arguments given, 2 expected.</source>
+ <translation>Niewłaściwe argumenty: ilość przekazanych argumentów %1, oczekiwano 2.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot remove destination file %1: %2</source>
+ <translation>Nie można usunąc pliku docelowego %1: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot copy %1 to %2: %3</source>
+ <translation>Nie można skopiować pliku z %1 do %2: %3</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot copy %1 to %2: %3</source>
+ <translation>Nie można skopiować %1 do %2: %3</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot remove file %1.</source>
+ <translation>Nie można usunąć pliku %1.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot restore backup file for %1: %2</source>
+ <translation>Nie można przywrócić kopii zapasowej pliku %1: %2</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>KDUpdater::PackagesInfo</name>
+ <message>
+ <source>%1 contains invalid content: %2</source>
+ <translation>Niepoprawna zawartość %1: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>The file %1 does not exist.</source>
+ <translation>Plik %1 nie istnieje.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot open %1.</source>
+ <translation>Nie można otworzyć %1.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Parse error in %1 at %2, %3: %4</source>
+ <translation>Błąd parsowania %1 w linii %2, w kolumnie %3: %4</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Root element %1 unexpected, should be &apos;Packages&apos;.</source>
+ <translation>Nieoczekiwany główny element %1, oczekiwano &lt;Packages&gt;.</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>KDUpdater::PrependFileOperation</name>
+ <message>
+ <source>Cannot backup file %1: %2</source>
+ <translation>Nie można utworzyć kopii zapasowej pliku %1: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Invalid arguments: %1 arguments given, 2 expected.</source>
+ <translation>Niewłaściwe argumenty: ilość przekazanych argumentów %1, oczekiwano 2.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot open file %1 for reading: %2</source>
+ <translation>Nie można otworzyć pliku %1 do odczytu: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot open file %1 for writing: %2</source>
+ <translation>Nie można otworzyć pliku %1 do zapisu: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot find backup file for %1.</source>
+ <translation>Nie można odnaleźć kopii zapasowej pliku %1.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot restore backup file for %1.</source>
+ <translation>Nie można przywrócić kopii zapasowej pliku %1.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot restore backup file for %1: %2</source>
+ <translation>Nie można przywrócić kopii zapasowej pliku %1: %2</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>KDUpdater::ResourceFileDownloader</name>
+ <message>
+ <source>Cannot read resource file &quot;%1&quot;. Reason:</source>
+ <translation>Nie można odczytać pliku z zasobami &quot;%1&quot;. Powód:</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>KDUpdater::RmdirOperation</name>
+ <message>
+ <source>Invalid arguments: %1 arguments given, 1 expected.</source>
+ <translation>Niewłaściwe argumenty: ilość przekazanych argumentów %1, oczekiwano 1.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot remove folder %1: The folder does not exist.</source>
+ <translation>Nie można usunąć katalogu %1: Katalog nie istnieje.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot remove folder %1: %2</source>
+ <translation>Nie można usunąć katalogu %1: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot recreate directory %1: %2</source>
+ <translation>Nie można ponownie utworzyć katalogu %1: %2</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>KDUpdater::Task</name>
+ <message>
+ <source>%1 started</source>
+ <translation>Rozpoczęto %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>%1 cannot be stopped</source>
+ <translation>Nie można zatrzymać %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot stop task %1</source>
+ <translation>Nie można zatrzymać zadania %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>%1 cannot be paused</source>
+ <translation>Nie można wstrzymać %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot pause task %1</source>
+ <translation>Nie można wstrzymać zadania %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot resume task %1</source>
+ <translation>Nie można wznowić zadania %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>%1 done</source>
+ <translation>Zakończono %1</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>KDUpdater::UpdateFinder</name>
+ <message>
+ <source>Cannot access the package information of this application.</source>
+ <translation>Brak dostępu do informacji o pakiecie dla tej aplikacji.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot access the update sources information of this application.</source>
+ <translation>Brak dostępu do informacji o źródłach aktualizacji dla tej aplikacji.</translation>
+ </message>
+ <message numerus="yes">
+ <source>%n update(s) found.</source>
+ <translation>
+ <numerusform>Znaleziono %n uaktualnienie.</numerusform>
+ <numerusform>Znaleziono %n uaktualnienia.</numerusform>
+ <numerusform>Znaleziono %n uaktualnień.</numerusform>
+ </translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Downloading Updates.xml from update sources.</source>
+ <translation>Pobieranie Updates.xml ze źródeł uaktualnień.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot download update source %1 from (&apos;%2&apos;)</source>
+ <translation>Nie można pobrać źródła uaktualnienia %1 z (&quot;%2&quot;)</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Updates.xml file(s) downloaded from update sources.</source>
+ <translation>Plikii Updates.xml pobrane ze źródeł uaktualnień.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Computing applicable updates.</source>
+ <translation>Sporządzanie listy aktualizacji.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Application updates computed.</source>
+ <translation>Sporządzono listę aktualizacji.</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>KDUpdater::UpdateSourcesInfo</name>
+ <message>
+ <source>%1 contains invalid content: %2</source>
+ <translation>Niepoprawna zawartość %1: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot read &quot;%1&quot;</source>
+ <translation>Nie można odczytać &quot;%1&quot;</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>XML Parse error in %1 at %2, %3: %4</source>
+ <translation>Błąd parsowania XML w pliku %1, w linii %2, w kolumnie %3: %4</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Root element %1 unexpected, should be &quot;UpdateSources&quot;</source>
+ <translation>Nieoczekiwany główny element %1, oczekiwano &lt;UpdateSources&gt;</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot save changes to &quot;%1&quot;: %2</source>
+ <translation>Nie można zachować zmian w &quot;%1&quot;: %2</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>KDUpdater::UpdatesInfoData</name>
+ <message>
+ <source>Updates.xml contains invalid content: %1</source>
+ <translation>Niepoprawna zawartość Updates.xml: %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot read &quot;%1&quot;</source>
+ <translation>Nie można odczytać &quot;%1&quot;</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Parse error in %1 at %2, %3: %4</source>
+ <translation>Błąd parsowania %1 w linii %2, w kolumnie %3: %4</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Root element %1 unexpected, should be &quot;Updates&quot;.</source>
+ <translation>Nieoczekiwany główny element %1, oczekiwano &lt;Updates&gt;.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>ApplicationName element is missing.</source>
+ <translation>Brak elementu &lt;ApplicationName&gt;.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>ApplicationVersion element is missing.</source>
+ <translation>Brak elementu &lt;ApplicationVersion&gt;.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>PackageUpdate element without Name</source>
+ <translation>Brak &lt;Name&gt; w elemencie &lt;PackageUpdate&gt;</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>PackageUpdate element without Version</source>
+ <translation>Brak &lt;Version&gt; w elemencie &lt;PackageUpdate&gt;</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>PackageUpdate element without ReleaseDate</source>
+ <translation>Brak &lt;ReleaseDate&gt; w elemencie &lt;PackageUpdate&gt;</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>Lib7z</name>
+ <message>
+ <source>Cannot retrieve number of items in archive</source>
+ <translation>Nie można odczytać liczby elementów w archiwum</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot retrieve path of archive item %1</source>
+ <translation>Nie można odczytać ścieżki elementu archiwum %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Unknown exception caught (%1)</source>
+ <translation>Złapano nieznany wyjątek (%1)</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>internal code: %1</source>
+ <translation>kod wewnętrzny: %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>not enough memory</source>
+ <translation>brak pamięci</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Error: %1</source>
+ <translation>Błąd: %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot load codecs</source>
+ <translation>Nie można załadować kodeków</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot retrieve default format</source>
+ <translation>Nie można odczytać domyślnego formatu</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot create archive %1. %2</source>
+ <translation>Nie można utworzyć archiwum %1. %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>CArc index %1 out of bounds [0, %2]</source>
+ <translation>Indeks CArc %1 poza zakresem [0, %2]</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Item index %1 out of bounds [0, %2]</source>
+ <translation>Indeks elementu %1 poza zakresem [0, %2]</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot create output file for writing: %1</source>
+ <translation>Nie można otworzyć pliku wyjściowego do zapisu: %1</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>Lib7z::ExtractItemJob</name>
+ <message>
+ <source>Cannot list archive: QIODevice not set or already destroyed.</source>
+ <translation>Nie można uzyskać listy zawartości archiwum: nie ustawiono QIODevice lub został on już zlikwidowany.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Error while extracting &apos;%1&apos;: %2</source>
+ <translation>Błąd rozpakowywania &quot;%1&quot;: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Unknown exception caught (%1)</source>
+ <translation>Złapano nieznany wyjątek (%1)</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Failed</source>
+ <translation>Nie powiodło się</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>Lib7z::ListArchiveJob</name>
+ <message>
+ <source>Cannot list archive: QIODevice already destroyed.</source>
+ <translation>Nie można uzyskać listy zawartości archiwum: QIODevice został już zlikwidowany.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Unknown exception caught (%1)</source>
+ <translation>Złapano nieznany wyjątek (%1)</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Failed</source>
+ <translation>Nie powiodło się</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>OpenArchiveInfo</name>
+ <message>
+ <source>Cannot load codecs</source>
+ <translation>Nie można załadować kodeków</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot retrieve default format</source>
+ <translation>Nie można odczytać domyślnego formatu</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot open archive</source>
+ <translation>Nie można otworzyć archiwum</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>No CArc found</source>
+ <translation>Brak CArc</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QIODeviceSequentialOutStream</name>
+ <message>
+ <source>No device set for output stream</source>
+ <translation>Nie ustawiono urządzenia dla strumienia wyjściowego</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller</name>
+ <message>
+ <source>No marker found, stopped after %1.</source>
+ <translation>Nie odnaleziono znacznika, zatrzymano po %1.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot open file %1 for reading: %2</source>
+ <translation>Nie można otworzyć pliku %1 do odczytu: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot open file %1 for writing: %2</source>
+ <translation>Nie można otworzyć pliku %1 do zapisu: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Read failed after %1 bytes: %2</source>
+ <translation>Błąd odczytu po %1 bajtach: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Copy failed. Error: %1</source>
+ <translation>Błąd kopiowania: %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Write failed after %1 bytes: %2</source>
+ <translation>Błąd zapisu po %1 bajtach: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>bytes</source>
+ <translation>bajtów</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>KiB</source>
+ <translation>KiB</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>MiB</source>
+ <translation>MiB</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>GiB</source>
+ <translation>GiB</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>TiB</source>
+ <translation>TiB</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>PiB</source>
+ <translation>PiB</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>EiB</source>
+ <translation>EiB</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>ZiB</source>
+ <translation>ZiB</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>YiB</source>
+ <translation>YiB</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot remove file %1: %2</source>
+ <translation>Nie można usunąć pliku %1: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot remove folder %1: %2</source>
+ <translation>Nie można usunąć katalogu %1: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot create folder %1</source>
+ <translation>Nie można utworzyć katalogu %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot copy file from %1 to %2: %3</source>
+ <translation>Nie można skopiować pliku z %1 do %2: %3</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot move file from %1 to %2: %3</source>
+ <translation>Nie można przenieść pliku z %1 do %2: %3</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot create folder %1: %2</source>
+ <translation>Nie można utworzyć katalogu %1: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot open temporary file: %1</source>
+ <translation>Nie można otworzyć pliku tymczasowego: %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot open temporary file for template %1: %2</source>
+ <translation>Nie można otworzyć pliku tymczasowego dla szablonu %1: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot create temporary file</source>
+ <translation>Nie można utworzyć pliku tymczasowego</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot retrieve property %1 for item %2</source>
+ <translation>Nie można pobrać właściwości %1 z elementu %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Property %1 for item %2 not of type VT_FILETIME but %3</source>
+ <translation>Właściwość %1 elementu %2 nie jest typu VT_FILETIME, tylko %3</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot convert file time to local time</source>
+ <translation>Nie można skonwertować czasu zapisu pliku do czasu lokalnego</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot convert local file time to system time</source>
+ <translation>Nie można skonwertować lokalnego czasu do czasu systemowego</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Corrupt installation</source>
+ <translation>Instalacja uszkodzona</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Your installation seems to be corrupted. Please consider re-installing from scratch.</source>
+ <translation>Instalacja wygląda na uszkodzoną. Zaleca się ponowną instalację.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>The specified module could not be found.</source>
+ <translation>Nie można odnaleźc podanego modułu.</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::Component</name>
+ <message>
+ <source>Components cannot have children in updater mode.</source>
+ <translation>Komponenty nie mogą posiadać dzieci w trybie aktualizacji.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot open the requested translation file &apos;%1&apos;.</source>
+ <translation>Nie można otworzyć wymaganego pliku z tłumaczeniami &quot;%1&quot;.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot open the requested UI file &apos;%1&apos;. Error: %2</source>
+ <translation>Nie można otworzyć wymaganego pliku UI &quot;%1&quot;. Błąd: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot load the requested UI file &apos;%1&apos;. Error: %2</source>
+ <translation>Nie można załadować wymaganego pliku UI &quot;%1&quot;. Błąd: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot open the requested license file &apos;%1&apos;. Error: %2</source>
+ <translation>Nie można otworzyć wymaganego pliku z licencją &quot;%1&quot;. Błąd: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Error</source>
+ <translation>Błąd</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Error: Operation %1 does not exist</source>
+ <translation>Błąd: operacja %1 nie istnieje</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot resolve isDefault in %1</source>
+ <translation>Nie można rozwiązać &quot;isDefault&quot; w %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Update Info: </source>
+ <translation>Informacja o aktualizacji: </translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::ComponentModel</name>
+ <message>
+ <source>Component is marked for installation.</source>
+ <translation>Komponent wybrany do zainstalowania.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Component is marked for uninstallation.</source>
+ <translation>Komponent wybrany do dezinstalacji.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Component is installed.</source>
+ <translation>Komponent zainstalowany.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Component is not installed.</source>
+ <translation>Komponent niezainstalowany.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Component Name</source>
+ <translation>Nazwa komponentu</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Action</source>
+ <translation>Akcja</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Installed Version</source>
+ <translation>Zainstalowana wersja</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>New Version</source>
+ <translation>Nowa wersja</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Release Date</source>
+ <translation>Data wydania</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Size</source>
+ <translation>Rozmiar</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::ComponentSelectionPage</name>
+ <message>
+ <source>Alt+A</source>
+ <comment>select default components</comment>
+ <translation>Alt+A</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Def&amp;ault</source>
+ <translation>D&amp;omyślne</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Alt+R</source>
+ <comment>reset to already installed components</comment>
+ <translation>Alt+R</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>&amp;Reset</source>
+ <translation>Z&amp;resetuj</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Alt+S</source>
+ <comment>select all components</comment>
+ <translation>Alt+S</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>&amp;Select All</source>
+ <translation>Zaznacz w&amp;szystkie</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Alt+D</source>
+ <comment>deselect all components</comment>
+ <translation>Alt+D</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>&amp;Deselect All</source>
+ <translation>O&amp;dznacz wszystkie</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>This component will occupy approximately %1 on your hard disk drive.</source>
+ <translation>Ten komponent zajmie około %1 miejsca na twardym dysku.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Select Components</source>
+ <translation>Zaznacz komponenty</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Please select the components you want to update.</source>
+ <translation>Zaznacz komponenty do uaktualnienia.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Please select the components you want to install.</source>
+ <translation>Zaznacz komponenty do zainstalowania.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Please select the components you want to uninstall.</source>
+ <translation>Zaznacz komponenty do dezinstalacji.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Select the components to install. Deselect installed components to uninstall them.</source>
+ <translation>Zaznacz komponenty do instalacji. Odznacz zainstalowane komponenty do dezinstalacji.</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::ConsumeOutputOperation</name>
+ <message>
+ <source>Invalid arguments in %0: %1 arguments given, %2 expected%3.</source>
+ <translation>Niewłaściwe argumenty w %0: ilość przekazanych argumentów %1, oczekiwano %2, %3.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>at least 2</source>
+ <translation>przynajmniej 2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Needed installer object in %1 operation is empty.</source>
+ <translation>Wymagany obiekt instalacji %1 jest pusty.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Can not save the output of %1 to an empty installer key value.</source>
+ <translation>Nie można zapisać wyniku %1 do pustej wartości klucza installera.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>File &apos;%1&apos; does not exist or is not an executable binary.</source>
+ <translation>Plik &quot;%1&quot; nie istnieje lub nie jest plikiem wykonywalnym.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Running &apos;%1&apos; resulted in a crash.</source>
+ <translation>Uruchomienie &quot;%1&quot; zakończone błędem.</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::CopyDirectoryOperation</name>
+ <message>
+ <source>Invalid arguments in %0: %1 arguments given, %2 expected%3.</source>
+ <translation>Niewłaściwe argumenty w %0: ilość przekazanych argumentów %1, oczekiwano %2, %3.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>2 or 3</source>
+ <translation>2 lub 3</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source> (&lt;source&gt; &lt;target&gt; [forceOverwrite])</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Invalid argument in %0: Third argument needs to be forceOverwrite, if specified</source>
+ <translation>Niewłaściwe argumenty w %0: Jeżeli trzeci argument jest podany, może to być tylko &quot;forceOverwrite&quot;</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Invalid arguments in %0: Directories are invalid: %1 %2</source>
+ <translation>Niewłaściwe argumenty w %0: katalogi są niewłaściwe: %1, %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot create %0</source>
+ <translation>Nie można utworzyć %0</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Failed to overwrite %1</source>
+ <translation>Nie można nadpisać %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot copy %0 to %1, error was: %3</source>
+ <translation>Nie można skopiować pliku z %0 do %1: %3</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot remove %0</source>
+ <translation>Nie można usunąć %0</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::CopyFileTask</name>
+ <message>
+ <source>Invalid task item count.</source>
+ <translation>Niepoprawna ilość zadań.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot open source &apos;%1&apos; for read. Error: %2.</source>
+ <translation>Nie można otworzyć źródła &quot;%1&quot; do odczytu. Błąd: %2.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot open target &apos;%1&apos; for write. Error: %2.</source>
+ <translation>Nie można otworzyć &quot;%1&quot; do zapisu. Błąd: %2.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Writing to target &apos;%1&apos; failed. Error: %2.</source>
+ <translation>Błąd zapisu pliku docelowego &quot;%1&quot;: %2.</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::CreateDesktopEntryOperation</name>
+ <message>
+ <source>Cannot backup file %1: %2</source>
+ <translation>Nie można utworzyć kopii zapasowej pliku %1: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Invalid arguments in %0: %1 arguments given, %2 expected%3.</source>
+ <translation>Niewłaściwe argumenty w %0: ilość przekazanych argumentów %1, oczekiwano %2, %3.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>exactly 2</source>
+ <translation>dokładnie 2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Failed to overwrite %1</source>
+ <translation>Nie można nadpisać %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot write Desktop Entry at %1</source>
+ <translation>Nie można zapisać Desktop Entry w %1</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::CreateLinkOperation</name>
+ <message>
+ <source>Invalid arguments in %0: %1 arguments given, %2 expected%3.</source>
+ <translation>Niewłaściwe argumenty w %0: ilość przekazanych argumentów %1, oczekiwano %2, %3.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>exactly 2</source>
+ <translation>dokładnie 2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot create link from %1 to %2.</source>
+ <translation>Nie można utworzyć dowiązania z %1 do %2.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot remove link from %1 to %2.</source>
+ <translation>Nie można usunąć dowiązania z %1 do %2.</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::CreateLocalRepositoryOperation</name>
+ <message>
+ <source>Cannot set file permissions %1!</source>
+ <translation>Nie można ustawić praw dostępu %1.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot remove file %1: %2</source>
+ <translation>Nie można usunąć pliku %1: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot move file %1 to %2. Error: %3</source>
+ <translation>Nie można przenieść pliku z %1 do %2: %3</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Invalid arguments in %0: %1 arguments given, %2 expected%3.</source>
+ <translation>Niewłaściwe argumenty w %0: ilość przekazanych argumentów %1, oczekiwano %2, %3.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>exactly 2</source>
+ <translation>dokładnie 2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Installer needs to be an offline version: %1.</source>
+ <translation>Instalator musi być w wersji offline: %1.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot open file: %1</source>
+ <translation>Nie można otworzyć pliku %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot read: %1. Error: %2</source>
+ <translation>Błąd odczytu %1: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot open file: %1. Error: %2</source>
+ <translation>Nie można otworzyć pliku %1: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot create target dir: %1.</source>
+ <translation>Nie można utworzyć katalogu docelowego %1.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Unknown exception caught: %1.</source>
+ <translation>Złapano nieznany wyjątek: %1.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Removing file: %0</source>
+ <translation>Usuwanie pliku %0</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot remove %0.</source>
+ <translation>Nie można usunąć %0.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot remove directory %1: %2</source>
+ <translation>Nie można usunąć katalogu %1: %2</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::CreateShortcutOperation</name>
+ <message>
+ <source>Invalid arguments in %0: %1 arguments given, %2 expected%3.</source>
+ <translation>Niewłaściwe argumenty w %0: ilość przekazanych argumentów %1, oczekiwano %2, %3.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>2 or 3</source>
+ <translation>2 lub 3</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source> (optional: &apos;workingDirectory=...&apos;, &apos;iconPath=...&apos;, &apos;iconId=...&apos;)</source>
+ <translation> (opcjonalnie: &apos;workingDirectory=...&apos;, &apos;iconPath=...&apos;, &apos;iconId=...&apos;)</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot create folder %1: %2.</source>
+ <translation>Nie można utworzyć katalogu %1: %2.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Failed to overwrite %1: %2</source>
+ <translation>Nie można nadpisać %1: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot create link %1: %2</source>
+ <translation>Nie można utworzyć dowiązania %1: %2</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::DownloadArchivesJob</name>
+ <message>
+ <source>Canceled</source>
+ <translation>Anulowano</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Downloading hash signature failed.</source>
+ <translation>Nie można pobrać sygnatury hash.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Download Error</source>
+ <translation>Błąd pobierania</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Hash verification while downloading failed. This is a temporary error, please retry.</source>
+ <translation>Weryfikacja hasha podczas pobierania nie powiodła się. Jest to tymczasowy błąd, spróbuj ponownie.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot verify Hash</source>
+ <translation>Nie można zweryfikować hasha</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot download archive: %1 : %2</source>
+ <translation>Nie można pobrać archiwum %1: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot fetch archives: %1
+Error while loading %2</source>
+ <translation>Nie można pobrać archiwów: %1
+Błąd podczas ładowania %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Downloading archive &apos;%1&apos; for component: %2</source>
+ <translation>Pobieranie archiwum &quot;%1&quot; dla komponentu %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Scheme not supported: %1 (%2)</source>
+ <translation>Nieobsługiwany schemat %1 (%2)</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot find component for: %1.</source>
+ <translation>Brak komponentu dla %1.</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::Downloader</name>
+ <message>
+ <source>Target &apos;%1&apos; not open for write. Error: %2.</source>
+ <extracomment>%2 is a sentence describing the error.</extracomment>
+ <translation>Nie można otworzyć pliku docelowego &quot;%1&quot; do odczytu. Błąd: %2.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Writing to target &apos;%1&apos; failed. Error: %2.</source>
+ <extracomment>%2 is a sentence describing the error.</extracomment>
+ <translation>Błąd zapisu pliku docelowego &quot;%1&quot;: %2.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Redirect loop detected &apos;%1&apos;.</source>
+ <translation>Wykryto zapętlenie &quot;%1&quot;.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Checksum mismatch detected &apos;%1&apos;.</source>
+ <translation>Wykryto niezgodność sumy kontrolnej &quot;%1&quot;.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Network error while downloading &apos;%1&apos;: %2.</source>
+ <extracomment>%2 is a sentence describing the error</extracomment>
+ <translation>Błąd sieci podczas pobierania &quot;%1&quot;: %2.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Unknown network error while downloading: %1.</source>
+ <extracomment>%1 is a sentence describing the error</extracomment>
+ <translation>Nieznany błąd sieci podczas pobierania: %1.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Pause and resume not supported by network transfers.</source>
+ <translation>Wstrzymanie i wznowienie nie są obsługiwane przez transfery sieciowe.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Invalid source &apos;%1&apos;. Error: %2.</source>
+ <extracomment>%2 is a sentence describing the error</extracomment>
+ <translation>Niepoprawne źródło &quot;%1&quot;. Błąd: %2.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Target file &apos;%1&apos; already exists but is not a file.</source>
+ <translation>Ścieżka docelowa &quot;%1&quot; już istnieje, lecz nie jest ona plikiem.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot open target &apos;%1&apos; for write. Error: %2.</source>
+ <extracomment>%2 is a sentence describing the error</extracomment>
+ <translation>Nie można otworzyć pliku docelowego &quot;%1&quot; do zapisu. Błąd: %2.</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::ElevatedExecuteOperation</name>
+ <message>
+ <source>Invalid arguments in %0: %1 arguments given, %2 expected%3.</source>
+ <translation>Niewłaściwe argumenty w %0: ilość przekazanych argumentów %1, oczekiwano %2, %3.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>at least 1</source>
+ <translation>przynajmniej 1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Execution failed: Cannot start detached: &quot;%1&quot;</source>
+ <translation>Błąd wykonywania. Nie można odrębnie uruchomić &quot;%1&quot;</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Execution failed: Cannot start: &quot;%1&quot;(%2)</source>
+ <translation>Błąd wykonywania. Nie można uruchomić &quot;%1&quot;: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Execution failed(Crash): &quot;%1&quot;</source>
+ <translation>Błąd wykonywania &quot;%1&quot;</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Execution failed(Unexpected exit code: %1): &quot;%2&quot;</source>
+ <translation>Błąd wykonywania &quot;%2&quot; (nieoczekiwany kod wyjściowy: %1)</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::EnvironmentVariableOperation</name>
+ <message>
+ <source>Invalid arguments in %0: %1 arguments given, %2 expected%3.</source>
+ <translation>Niewłaściwe argumenty w %0: ilość przekazanych argumentów %1, oczekiwano %2, %3.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>2 to 4</source>
+ <translation>od 2 do 4</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::ExtractArchiveOperation</name>
+ <message>
+ <source>Invalid arguments in %0: %1 arguments given, %2 expected%3.</source>
+ <translation>Niewłaściwe argumenty w %0: ilość przekazanych argumentów %1, oczekiwano %2, %3.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>exactly 2</source>
+ <translation>dokładnie 2</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::ExtractArchiveOperation::Runnable</name>
+ <message>
+ <source>Cannot open %1 for reading: %2.</source>
+ <translation>Nie można otworzyć pliku %1 do odczytu: %2.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Error while extracting &apos;%1&apos;: %2</source>
+ <translation>Błąd rozpakowywania &quot;%1&quot;: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Unknown exception caught while extracting %1.</source>
+ <translation>Złapano nieznany wyjątek podczas rozpakowywania %1.</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::FakeStopProcessForUpdateOperation</name>
+ <message>
+ <source>Number of arguments does not match: one is required</source>
+ <translation>Nieoczekiwana liczba argumentów, wymagany jest tylko jeden</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot get package manager core.</source>
+ <translation>Brak dostępu do &quot;package manager core&quot;.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>This process should be stopped before continuing: %1</source>
+ <translation>Proces &quot;%1&quot; powinien zostać zatrzymany przed kontynuowaniem</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>These processes should be stopped before continuing: %1</source>
+ <translation>Procesy &quot;%1&quot; powinny zostać zatrzymane przed kontynuowaniem</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::FileTaskObserver</name>
+ <message>
+ <source>%1 of %2</source>
+ <translation>%1 z %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>%1 received.</source>
+ <translation>Otrzymano %1.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>(%1/sec)</source>
+ <translation>(%1/sek.)</translation>
+ </message>
+ <message numerus="yes">
+ <source>%n day(s), </source>
+ <translation>
+ <numerusform>%n dzień, </numerusform>
+ <numerusform>%n dni, </numerusform>
+ <numerusform>%n dni, </numerusform>
+ </translation>
+ </message>
+ <message numerus="yes">
+ <source>%n hour(s), </source>
+ <translation>
+ <numerusform>%n godzina, </numerusform>
+ <numerusform>%n godziny, </numerusform>
+ <numerusform>%n godzin, </numerusform>
+ </translation>
+ </message>
+ <message numerus="yes">
+ <source>%n minute(s)</source>
+ <translation>
+ <numerusform>%n minuta</numerusform>
+ <numerusform>%n minuty</numerusform>
+ <numerusform>%n minut</numerusform>
+ </translation>
+ </message>
+ <message numerus="yes">
+ <source>%n second(s)</source>
+ <translation>
+ <numerusform>%n sekunda</numerusform>
+ <numerusform>%n sekundy</numerusform>
+ <numerusform>%n sekund</numerusform>
+ </translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source> - %1%2%3%4 remaining.</source>
+ <translation> - pozostało %1%2%3%4.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source> - unknown time remaining.</source>
+ <translation> - nieznany czas trwania.</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::FinishedPage</name>
+ <message>
+ <source>Completing the %1 Wizard</source>
+ <translation>Zakończenie kreatora %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Click Done to exit the %1 Wizard.</source>
+ <translation>Naciśnij &quot;Zrobione&quot; aby opuścić kreatora %1.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Click Finish to exit the %1 Wizard.</source>
+ <translation>Naciśnij &quot;Zakończ&quot; aby opuścić kreatora %1.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Restart</source>
+ <translation>Zrestartuj</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Run %1 now.</source>
+ <translation>Uruchom %1 teraz.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>The %1 Wizard failed.</source>
+ <translation>Błąd kreatora %1.</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::GlobalSettingsOperation</name>
+ <message>
+ <source>Settings are not writable</source>
+ <translation>Nie można zapisać ustawień</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Failed to write settings</source>
+ <translation>Błąd zapisu ustawień</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Invalid arguments in %0: %1 arguments given, %2 expected%3.</source>
+ <translation>Niewłaściwe argumenty w %0: ilość przekazanych argumentów %1, oczekiwano %2, %3.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>3, 4 or 5</source>
+ <translation>3, 4 lub 5</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::InstallIconsOperation</name>
+ <message>
+ <source>Invalid arguments in %0: %1 arguments given, %2 expected%3.</source>
+ <translation>Niewłaściwe argumenty w %0: ilość przekazanych argumentów %1, oczekiwano %2, %3.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>1 or 2</source>
+ <translation>1 lub 2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source> (Sourcepath, [Vendorprefix])</source>
+ <translation> (Sourcepath, [Vendorprefix])</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Invalid Argument: source folder must not be empty.</source>
+ <translation>Niepoprawny argument: nazwa katalogu źródłowego nie może być pusta.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot backup file %1: %2</source>
+ <translation>Nie można utworzyć kopii zapasowej pliku %1: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Failed to overwrite %1: %2</source>
+ <translation>Nie można nadpisać %1: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Failed to copy file %1: %2</source>
+ <translation>Nie można nadpisać %1: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot create folder at %1: %2</source>
+ <translation>Nie można utworzyć katalogu %1: %2</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::IntroductionPage</name>
+ <message>
+ <source>Setup - %1</source>
+ <translation>Ustawienia - %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Welcome to the %1 Setup Wizard.</source>
+ <translation>Kreator ustawień %1.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Add or remove components</source>
+ <translation>Dodaj lub usuń komponenty</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Update components</source>
+ <translation>Uaktualnij komponenty</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Remove all components</source>
+ <translation>Usuń wszystkie komponenty</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Retrieving information from remote installation sources...</source>
+ <translation>Otrzymywanie informacji ze zdalnych źródeł instalacji...</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>At least one valid and enabled repository required for this action to succeed.</source>
+ <translation>Wymagane jest przynajmniej jedno poprawne i dostępne repozytorium.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>No updates available.</source>
+ <translation>Brak dostępnych uaktualnień.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source> Only local package management available.</source>
+ <translation>Możliwe jest tylko lokalne zarządzanie pakietami.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Quit</source>
+ <translation>Zakończ</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::LicenseAgreementPage</name>
+ <message>
+ <source>License Agreement</source>
+ <translation>Umowa licencyjna</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Alt+A</source>
+ <comment>agree license</comment>
+ <translation>Alt+A</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Alt+D</source>
+ <comment>do not agree license</comment>
+ <translation>Alt+D</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Please read the following license agreement. You must accept the terms contained in this agreement before continuing with the installation.</source>
+ <translation>Proszę dokładnie przeczytać poniższe warunki licencji. Instalacja, bez akceptacji licencji, nie jest możliwa.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>I accept the license.</source>
+ <translation>Akceptuję licencję.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>I do not accept the license.</source>
+ <translation>Nie akceptuję licencji.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Please read the following license agreements. You must accept the terms contained in these agreements before continuing with the installation.</source>
+ <translation>Proszę dokładnie przeczytać poniższe warunki licencji. Instalacja, bez akceptacji licencji, nie jest możliwa.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>I accept the licenses.</source>
+ <translation>Akceptuję licencje.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>I do not accept the licenses.</source>
+ <translation>Nie akceptuję licencji.</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::LicenseOperation</name>
+ <message>
+ <source>No license files found to copy.</source>
+ <translation>Brak plików z licencją do skopiowania.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Needed installer object in %1 operation is empty.</source>
+ <translation>Wymagany obiekt instalacji %1 jest pusty.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Can not write license file: %1.</source>
+ <translation>Nie można zapisać pliku z licencją %1.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>No license files found to delete.</source>
+ <translation>Brak plików z licencją do usunięcia.</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::LineReplaceOperation</name>
+ <message>
+ <source>Invalid arguments in %0: %1 arguments given, %2 expected%3.</source>
+ <translation>Niewłaściwe argumenty w %0: ilość przekazanych argumentów %1, oczekiwano %2, %3.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>exactly 3</source>
+ <translation>dokładnie 3</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Failed to open &apos;%1&apos; for reading.</source>
+ <translation>Nie można otworzyć %1 do odczytu.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Failed to open &apos;%1&apos; for writing.</source>
+ <translation>Nie można otworzyć %1 do zapisu.</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::MetadataJob</name>
+ <message>
+ <source>Missing package manager core engine.</source>
+ <translation>Brak silnika &quot;package manager core&quot;.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Preparing meta information download...</source>
+ <translation>Przygotowywanie pobrania metainformacji...</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Meta data download canceled.</source>
+ <translation>Anulowano pobieranie metadanych.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Missing proxy credentials.</source>
+ <translation>Brak list uwierzytelniających dla proxy.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Authentication failed.</source>
+ <translation>Błąd autoryzacji.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Unknown exception during download.</source>
+ <translation>Nieznany błąd pobierania.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Retrieving meta information from remote repository...</source>
+ <translation>Pobieranie metainformacji ze zdalnego repozytorium...</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Failure to fetch repositories.</source>
+ <translation>Błąd pobierania repozytoriów.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Unknown exception during extracting.</source>
+ <translation>Nieznany wyjątek podczas rozpakowywania.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Extracting meta information...</source>
+ <translation>Rozpakowywanie metainformacji...</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Error while extracting &apos;%1&apos;: %2</source>
+ <translation>Błąd rozpakowywania &quot;%1&quot;: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Unknown exception caught while extracting %1.</source>
+ <translation>Złapano nieznany wyjątek podczas rozpakowywania %1.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot open %1 for reading. Error: %2</source>
+ <translation>Nie można otworzyć pliku %1 do odczytu: %2</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::PackageManagerCore</name>
+ <message>
+ <source>Error writing Maintenance Tool</source>
+ <translation>Błąd przy zapisie narzędzia konserwacji</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>
+Downloading packages...</source>
+ <translation>
+Pobieranie pakietów...</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Installation canceled by user</source>
+ <translation>Instalacja anulowana przez użytkownika</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>All downloads finished.</source>
+ <translation>Zakończono pobieranie.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cancelling the Installer</source>
+ <translation>Anulowanie instalacji</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Authentication Error</source>
+ <translation>Błąd autoryzacji</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Some components could not be removed completely because admin rights could not be acquired: %1.</source>
+ <translation>Niektóre komponenty nie zostały całkowicie usunięte z powodu braku wymaganych uprawnień administratora: %1.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Unknown error.</source>
+ <translation>Nieznany błąd.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Some components could not be removed completely because an unknown error happened.</source>
+ <translation>Niektóre komponenty nie zostały całkowicie usunięte, ponieważ wystąpił nieznany błąd.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Application not running in Package Manager mode!</source>
+ <translation>Aplikacja nie jest uruchomiona w trybie &quot;Package Manager&quot;.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>No installed packages found.</source>
+ <translation>Brak zainstalowanych pakietów.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Application running in Uninstaller mode!</source>
+ <translation>Aplikacja uruchomiona w trybie &quot;Uninstaller&quot;.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>There is an important update available, please run the updater first.</source>
+ <translation>Dostępne jest ważne uaktualnienie, które należy zainstalować w pierwszej kolejności.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Error while elevating access rights.</source>
+ <translation>Błąd ustalania praw dostępu.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Error</source>
+ <translation>Błąd</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>invalid</source>
+ <translation>Niepoprawny</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::PackageManagerCorePrivate</name>
+ <message>
+ <source>Unresolved dependencies</source>
+ <translation>Nierozwiązane zależności</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Error</source>
+ <translation>Błąd</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Access error</source>
+ <translation>Błąd dostępu</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Format error</source>
+ <translation>Błędny format</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot write installer configuration to %1: %2</source>
+ <translation>Nie można zapisać konfiguracji instalatora do %1: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Stop Processes</source>
+ <translation>Zatrzymaj przetwarzanie</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>These processes should be stopped to continue:
+
+%1</source>
+ <translation>Aby kontynuować, następujące procesy powinny zostać zatrzymane:
+
+%1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Installation canceled by user</source>
+ <translation>Instalacja anulowana przez użytkownika</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Writing maintenance tool.</source>
+ <translation>Zapisywanie narzędzia konserwacji.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Failed to seek in file %1: %2</source>
+ <translation>Nie można przesunąć wskaźnika pozycji pliku %1: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Maintenance tool is not a bundle</source>
+ <translation>Narzędzie konserwacji nie jest pakietem</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot write maintenance tool data to %1: %2</source>
+ <translation>Nie można zapisać danych narzędzia konserwacji do %1: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot remove data file &apos;%1&apos;: %2</source>
+ <translation>Nie można usunąć pliku z danymi &quot;%1&quot;: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot write maintenance tool to %1: %2</source>
+ <translation>Nie można zapisać narzędzia konserwacji do %1: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot write maintenance tool binary data to %1: %2</source>
+ <translation>Nie można zapisać binarnych danych narzędzia konserwacji do %1: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Variable &apos;TargetDir&apos; not set.</source>
+ <translation>Zmienna &quot;TargetDir&quot; nie została ustawiona.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Preparing the installation...</source>
+ <translation>Przygotowywanie instalacji...</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>It is not possible to install from network location</source>
+ <translation>Instalacja z sieci nie jest możliwa</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Creating local repository</source>
+ <translation>Tworzenie lokalnego repozytorium</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Creating Maintenance Tool</source>
+ <translation>Tworzenie narzędzia konserwacji</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>
+Installation finished!</source>
+ <translation>
+Instalacja zakończona.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>
+Installation aborted!</source>
+ <translation>
+Instalacja przerwana.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>It is not possible to run that operation from a network location</source>
+ <translation>Uruchomienie tej operacji z sieci nie jest możliwe</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Removing deselected components...</source>
+ <translation>Usuwanie odznaczonych komponentów...</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>
+Update finished!</source>
+ <translation>
+Zakończono uaktualnianie.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>
+Update aborted!</source>
+ <translation>
+Przerwano uaktualnianie.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Uninstallation completed successfully.</source>
+ <translation>Dezinstalacja pomyślnie zakończona.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Uninstallation aborted.</source>
+ <translation>Dezinstalacja przerwana.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>
+Installing component %1</source>
+ <translation>
+Instalacja komponentu %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Installer Error</source>
+ <translation>Błąd instalacji</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Error during installation process (%1):
+%2</source>
+ <translation>Błąd podczas instalacji (%1):
+%2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot prepare uninstall</source>
+ <translation>Nie można przygotować dezinstalacji</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot start uninstall</source>
+ <translation>Nie można uruchomić dezinstalacji</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Error during uninstallation process:
+%1</source>
+ <translation>Błąd podczas dezinstalacji:
+%1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Unknown error</source>
+ <translation>Nieznany błąd</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot retrieve remote tree: %1.</source>
+ <translation>Nie można odczytać zdalnego drzewa: %1.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Failure to read packages from: %1.</source>
+ <translation>Nie można odczytać pakietów z: %1.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot retrieve meta information: %1</source>
+ <translation>Nie można odczytać metainformacji: %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot add temporary update source information.</source>
+ <translation>Nie można dodać tymczasowej informacji o źródłach aktualizacji.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot find any update source information.</source>
+ <translation>Brak informacji o źródłach aktualizacji.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Dependency cycle between components detected: &apos;%1&apos; and &apos;%2&apos;.</source>
+ <translation>Wykryto cykliczną zależność pomiędzy komponentami &quot;%1&quot; i &quot;%2&quot;.</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::PackageManagerGui</name>
+ <message>
+ <source>%1 Setup</source>
+ <translation>Ustawienia %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Maintain %1</source>
+ <translation>Konserwacja %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Do you want to cancel the installation process?</source>
+ <translation>Czy anulować instalację?</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Do you want to cancel the uninstallation process?</source>
+ <translation>Czy anulować dezinstalację?</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Do you want to quit the installer application?</source>
+ <translation>Czy zakończyć instalację?</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Do you want to quit the uninstaller application?</source>
+ <translation>Czy zakończyć dezinstalację?</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Do you want to quit the maintenance application?</source>
+ <translation>Czy zakończyć konserwację?</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Question</source>
+ <translation>Pytanie</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Settings</source>
+ <translation>Ustawienia</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Error</source>
+ <translation>Błąd</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>It is not possible to install from network location.
+Please copy the installer to a local drive</source>
+ <translation>Instalacja z sieci nie jest możliwa.
+Skopiuj instalator na lokalny dysk.</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::PerformInstallationForm</name>
+ <message>
+ <source>&amp;Show Details</source>
+ <translation>&amp;Pokaż szczegóły</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>&amp;Hide Details</source>
+ <translation>&amp;Ukryj szczegóły</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::PerformInstallationPage</name>
+ <message>
+ <source>U&amp;ninstall</source>
+ <translation>Zdezi&amp;nstaluj</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Uninstalling %1</source>
+ <translation>Dezinstalowanie %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>&amp;Update</source>
+ <translation>&amp;Uaktualnij</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Updating components of %1</source>
+ <translation>Uaktualnianie komponentów %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>&amp;Install</source>
+ <translation>Za&amp;instaluj</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Installing %1</source>
+ <translation>Instalowanie %1</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::ProxyCredentialsDialog</name>
+ <message>
+ <source>Dialog</source>
+ <translation>Dialog</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>The proxy %1 requires a username and password.</source>
+ <translation>Proxy %1 wymaga nazwy użytkownika i hasła.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Username:</source>
+ <translation>Nazwa użytkownika:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Username</source>
+ <translation>Nazwa użytkownika</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Password:</source>
+ <translation>Hasło:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Password</source>
+ <translation>Hasło</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::ReadyForInstallationPage</name>
+ <message>
+ <source>U&amp;ninstall</source>
+ <translation>Zdezi&amp;nstaluj</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Ready to Uninstall</source>
+ <translation>Gotowy do dezinstalacji</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Setup is now ready to begin removing %1 from your computer.&lt;br&gt;&lt;font color=&quot;red&quot;&gt;The program directory %2 will be deleted completely&lt;/font&gt;, including all content in that directory!</source>
+ <translation>Konfiguracja gotowa do dezinstalacji %1.&lt;br&gt;&lt;font color=&quot;red&quot;&gt;Katalog programu %2 zostanie całkowicie usunięty.&lt;/font&gt;, włączając całą jego zawartość.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>U&amp;pdate</source>
+ <translation>&amp;Uaktualnij</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Ready to Update Packages</source>
+ <translation>Gotowy do uaktualnienia pakietów</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Setup is now ready to begin updating your installation.</source>
+ <translation>Konfiguracja gotowa do rozpoczęcia aktualizacji.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>&amp;Install</source>
+ <translation>Za&amp;instaluj</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Ready to Install</source>
+ <translation>Gotowy do instalacji</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Setup is now ready to begin installing %1 on your computer.</source>
+ <translation>Konfiguracja gotowa do rozpoczęcia instalacji %1.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Not enough disk space to store temporary files and the installation! Available space: %1, at least required %2.</source>
+ <translation>Niewystarczająca ilość wolnego miejsca do przechowania plików tymczasowych i instalacji. Dostępna ilość wolnego miejsca: %1, wymagana ilość miejsca: %2.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Not enough disk space to store all selected components! Available space: %1, at least required: %2.</source>
+ <translation>Niewystarczająca ilość wolnego miejsca do przechowania wszystkich wybranych komponentów. Dostępna ilość wolnego miejsca: %1, wymagana ilość miejsca: %2.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Not enough disk space to store temporary files! Available space: %1, at least required: %2.</source>
+ <translation>Niewystarczająca ilość wolnego miejsca do przechowania plików tymczasowych. Dostępna ilość wolnego miejsca: %1, wymagana ilość miejsca: %2.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>The volume you selected for installation seems to have sufficient space for installation, but there will be less than 1% of the volume&apos;s space available afterwards. %1</source>
+ <translation>Wybrany dysk posiada wystarczająca ilość miejsca na instalację, lecz po instalacji pozostanie na nim mniej niż 1% wolnego miejsca. %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>The volume you selected for installation seems to have sufficient space for installation, but there will be less than 100 MB available afterwards. %1</source>
+ <translation>Wybrany dysk posiada wystarczająca ilość miejsca na instalację, lecz po instalacji pozostanie na nim mniej niż 100MB wolnego miejsca. %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Installation will use %1 of disk space.</source>
+ <translation>Instalacja zajmie %1 wolnego miejsca na dysku.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot resolve all dependencies.</source>
+ <translation>Nie można rozwiązać wszystkich zależności.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Components about to be removed.</source>
+ <translation>Komponenty do usunięcia.</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::RegisterFileTypeOperation</name>
+ <message>
+ <source>Invalid arguments in %0: %1 arguments given, %2 expected%3.</source>
+ <translation>Niewłaściwe argumenty w %0: ilość przekazanych argumentów %1, oczekiwano %2, %3.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>2 to 5</source>
+ <translation>od 2 do 5</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Registering file types is only supported on Windows.</source>
+ <translation>Rejestrowanie typów plików możliwe jest jedynie na Windows.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Register File Type: Invalid arguments</source>
+ <translation>Rejestracja typów plików: niepoprawne argumenty</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::RemoteObject</name>
+ <message>
+ <source>Cannot read all data after sending command: %1. Bytes expected: %2, Bytes received: %3. Error: %4</source>
+ <translation>Nie można odczytać wszystkich danych po wysłaniu komendy: %1. Oczekiwano %2 bajtów, otrzymano %3 bajtów. Błąd: %4</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::RemoteServerConnection</name>
+ <message>
+ <source>Cannot read all data after sending command: %1. Bytes expected: %2, Bytes received: %3. Error: %4</source>
+ <translation>Nie można odczytać wszystkich danych po wysłaniu komendy: %1. Oczekiwano %2 bajtów, otrzymano %3 bajtów. Błąd: %4</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::ReplaceOperation</name>
+ <message>
+ <source>Invalid arguments in %0: %1 arguments given, %2 expected%3.</source>
+ <translation>Niewłaściwe argumenty w %0: ilość przekazanych argumentów %1, oczekiwano %2, %3.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>exactly 3</source>
+ <translation>dokładnie 3</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Failed to open %1 for reading</source>
+ <translation>Nie można otworzyć %1 do odczytu</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Failed to open %1 for writing</source>
+ <translation>Nie można otworzyć %1 do zapisu</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::Resource</name>
+ <message>
+ <source>Cannot open Resource &apos;%1&apos; read-only.</source>
+ <translation>Nie można otworzyć zasobu &quot;%1&quot; do odczytu.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Read failed after %1 bytes: %2</source>
+ <translation>Błąd odczytu po %1 bajtach: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Write failed after %1 bytes: %2</source>
+ <translation>Błąd zapisu po %1 bajtach: %2</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::RestartPage</name>
+ <message>
+ <source>Completing the %1 Setup Wizard</source>
+ <translation>Zakończenie kreatora ustawień %1</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::ScriptEngine</name>
+ <message>
+ <source>Cannot open the requested script file at %1: %2.</source>
+ <translation>Nie można otworzyć wymaganego pliku ze skryptem &quot;%1&quot;: %2.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Exception while loading the component script &apos;%1&apos;. (%2)</source>
+ <translation>Wyjątek podczas ładowania skryptu komponentu &quot;%1&quot;. (%2)</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::SelfRestartOperation</name>
+ <message>
+ <source>Installer object needed in &apos;%1&apos; operation is empty.</source>
+ <translation>Wymagany obiekt installer w operacji %1 jest pusty.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Self Restart: Only valid within updater or packagemanager mode.</source>
+ <translation>Ponownie uruchomienie: Możliwe tylko w trybie akutalizacji albo w trybie menadżera pakietów.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Self Restart: Invalid arguments</source>
+ <translation>Ponownie uruchomienie: Niewłaściwe argumenty</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::ServerAuthenticationDialog</name>
+ <message>
+ <source>Server Requires Authentication</source>
+ <translation>Serwer wymaga autoryzacji</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>You need to supply a username and password to access this site.</source>
+ <translation>Należy podać nazwę użytkownia i hasło aby uzystać dostęp do tej strony.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Username:</source>
+ <translation>Nazwa użytkownika:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Password:</source>
+ <translation>Hasło:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>%1 at %2</source>
+ <translation>%1 w %2</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::SettingsOperation</name>
+ <message>
+ <source>Missing argument(s) &apos;%1&apos; calling &apos;%2&apos; with arguments &apos;%3&apos;.</source>
+ <translatorcomment>What is %3? Looks like broken.</translatorcomment>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Current method argument calling &apos;%1&apos; with arguments &apos;%2&apos; is not supported. Please use set, remove, add_array_value or remove_array_value.</source>
+ <translation>Wywołanie metody &quot;%1&quot; z argumentami &quot;%2&quot; nie jest obsługiwane. Należy użyć &quot;add&quot;, &quot;remove&quot;, &quot;add_array_value&quot; lub &quot;remove_array_value&quot;.</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::SimpleMoveFileOperation</name>
+ <message>
+ <source>Invalid arguments in %0: %1 arguments given, %2 expected%3.</source>
+ <translation>Niewłaściwe argumenty w %0: ilość przekazanych argumentów %1, oczekiwano %2, %3.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>exactly 2</source>
+ <translation>dokładnie 2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>None of the arguments can be empty: source &apos;%1&apos;, target &apos;%2&apos;.</source>
+ <translation>Żaden z argumentów nie może być pusty: plik źródłowy &quot;%1&quot;, plik docelowy &quot;%2&quot;.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot move source &apos;%1&apos; to target &apos;%2&apos;, because target exists and is not removable.</source>
+ <translation>Nie można przenieść pliku źródłowego &quot;%1&quot; do miejsca docelowego &quot;%2&quot;, ponieważ dolecowy plik już istnieje i nie można go usunąć.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot move source &apos;%1&apos; to target &apos;%2&apos;: %3</source>
+ <translation>Nie można przenieść pliku źródłowego &quot;%1&quot; do miejsca docelowego &quot;%2&quot;: %3</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Move &apos;%1&apos; to &apos;%2&apos;.</source>
+ <translation>Przenoszenie &quot;%1&quot; do &quot;%2&quot;.</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::StartMenuDirectoryPage</name>
+ <message>
+ <source>Start Menu shortcuts</source>
+ <translation>Skrót menu startowego</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Select the Start Menu in which you would like to create the program&apos;s shortcuts. You can also enter a name to create a new folder.</source>
+ <translation>Wybierz menu startowe, w którym utworzyć skrót do programu. Możesz również podać nazwę nowego katalogu.</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::TargetDirectoryPage</name>
+ <message>
+ <source>Installation Folder</source>
+ <translation>Katalog instalacji</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Please specify the folder where %1 will be installed.</source>
+ <translation>Podaj katalog w którym zostanie zainstalowany %1.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Alt+R</source>
+ <comment>browse file system to choose a file</comment>
+ <translation>Alt+R</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>B&amp;rowse...</source>
+ <translation>&amp;Przeglądaj...</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>The folder you selected already exists and contains an installation. Choose a different target for installation.</source>
+ <translation>Wybrany katalog istnieje i zawiera instalację. Wybierz inny katalog docelowy.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>You have selected an existing, non-empty folder for installation.
+Note that it will be completely wiped on uninstallation of this application.
+It is not advisable to install into this folder as installation might fail.
+Do you want to continue?</source>
+ <translation>Wybrano istniejący, niepusty katalog do instalacji.
+Zwróć uwagę, że zostanie on całkowicie skasowany w trakcie dezinstalacji aplikacji.
+Nie zaleca się instalacji do tego katalogu, gdyż instalacja może się nie powieść.
+Czy kontynuować?</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>You have selected an existing file or symlink, please choose a different target for installation.</source>
+ <translation>Wybrano istniejący plik lub dowiązanie symboliczne. Wybierz inne miejsce docelowe instalacji.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Select Installation Folder</source>
+ <translation>Wybierz katalog instalacji</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>The installation path cannot be empty, please specify a valid folder.</source>
+ <translation>Ścieżka instalacji nie może być pusta. Podaj nazwę poprawnego katalogu.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>The installation path cannot be relative, please specify an absolute path.</source>
+ <translation>Ścieżka instalacji nie może być względna. Podaj pełną ścieżkę do katalogu.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>The path or installation directory contains non ASCII characters. This is currently not supported! Please choose a different path or installation directory.</source>
+ <translation>Ścieżka instalacji posiada znaki z poza ASCII. Nie jest to obecnie obsługiwane. Podaj inną ścieżkę lub katalog instalacji.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>As the install directory is completely deleted, installing in %1 is forbidden.</source>
+ <translation>Instalowanie w %1 jest niedozwolone, gdyż katalog instalacji zostanie kompletnie usunięty.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>The path you have entered is too long, please make sure to specify a valid path.</source>
+ <translation>Podana ścieżka jest za długa.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>The path you have entered is not valid, please make sure to specify a valid target.</source>
+ <translation>Podana ścieżka jest niepoprawna.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>The path you have entered is not valid, please make sure to specify a valid drive.</source>
+ <translation>Podana ścieżka zawiera niepoprawny napęd.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>The installation path must not end with &apos;.&apos;, please specify a valid folder.</source>
+ <translation>Ścieżka instalacji nie może być zakończona znakiem &quot;.&quot;.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>The installation path must not contain &apos;%1&apos;, please specify a valid folder.</source>
+ <translation>Ścieżka instalacji nie może zawierać &quot;%1&quot;.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Warning</source>
+ <translation>Ostrzeżenie</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Error</source>
+ <translation>Błąd</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::TestRepository</name>
+ <message>
+ <source>Empty repository URL.</source>
+ <translation>Pusty URL repozytorium.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>URL scheme not supported: %1 (%2).</source>
+ <translation>Nieobsługiwany schemat URL: %1 (%2).</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Got a timeout while testing: &apos;%1&apos;</source>
+ <translation>Przekroczono maksymalny czas oczekiwania na zakończenie testowania: &quot;%1&quot;</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot parse Updates.xml! Error: %1.</source>
+ <translation>Nie można sparsować Updates.xml. Błąd: %1.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Updates.xml could not be opened for reading!</source>
+ <translation>Nie można otworzyć Updates.xml do odczytu.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Updates.xml could not be found on server!</source>
+ <translation>Nie znaleziono Updates.xml na serwerze.</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QObject</name>
+ <message>
+ <source>Authorization required</source>
+ <translation>Wymagana autoryzacja</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Enter your password to authorize for sudo:</source>
+ <translation>Podaj hasło do autoryzacji sudo:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Error acquiring admin rights</source>
+ <translation>Błąd nabywania praw administratora</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>RemoteClient</name>
+ <message>
+ <source>Cannot get authorization.</source>
+ <translation>Nie można uzyskać autoryzacji.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot get authorization that is needed for continuing the installation.
+ Either abort the installation or use the fallback solution by running
+
+%1
+
+as root and then clicking OK.</source>
+ <translation>Nie można uzyskać autoryzacji wymaganej do dalszej instalacji. Przerwij instalację albo użyj rozwiązania awaryjnego wykonując:
+
+%1
+
+jako administrator, po czym naciśnij OK.</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>ResourceCollectionManager</name>
+ <message>
+ <source>Cannot open resource %1: %2</source>
+ <translation>Nie można otworzyć pliku z zasobami %1: %2</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>Settings</name>
+ <message>
+ <source>Cannot open settings file %1 for reading: %2</source>
+ <translation>Nie można otworzyć pliku z ustawieniami %1 do odczytu: %2</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>SettingsDialog</name>
+ <message>
+ <source>Settings</source>
+ <translation>Ustawienia</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Network</source>
+ <translation>Sieć</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>No proxy</source>
+ <translation>Brak proxy</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>System proxy settings</source>
+ <translation>Ustawienia systemowego proxy</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Manual proxy configuration</source>
+ <translation>Ręczna konfiguracja proxy</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>HTTP proxy:</source>
+ <translation>HTTP proxy:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Port:</source>
+ <translation>Port:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>FTP proxy:</source>
+ <translation>FTP proxy:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Repositories</source>
+ <translation>Repozytoria</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Add Username and Password for authentication if needed.</source>
+ <translation>Dodaj nazwę użytkownia i hasło do autoryzacji, jeśli wymagane.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Use temporary repositories only</source>
+ <translation>Używaj tylko tymczasowych repozytoriów</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Add</source>
+ <translation>Dodaj</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Remove</source>
+ <translation>Usuń</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Test</source>
+ <translation>Przetestuj</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Show Passwords</source>
+ <translation>Pokaż hasła</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Check this to use repository during fetch.</source>
+ <translation>Zaznacz aby użyć repozytorium podczas pobierania.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Add the username to authenticate on the server.</source>
+ <translation>Dodaj nazwę użytkownia w celu autoryzacji na serwerze.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Add the password to authenticate on the server.</source>
+ <translation>Dodaj hasło w celu autoryzacji na serwerze.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>The servers URL that contains a valid repository.</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>There was an error testing this repository.</source>
+ <translation>Wystąpił błąd podczas testowania tego repozytorium.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Do you want to disable the tested repository?</source>
+ <translation>Czy zdezaktywować przetestowane repozytorium?</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Hide Passwords</source>
+ <translation>Ukryj hasła</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Use</source>
+ <translation>Użyj</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Username</source>
+ <translation>Nazwa użytkownika</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Password</source>
+ <translation>Hasło</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Repository</source>
+ <translation>Repozytorium</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Default repositories</source>
+ <translation>Domyślne repozytoria</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Temporary repositories</source>
+ <translation>Tymczasowe repozytoria</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>User defined repositories</source>
+ <translation>Własne repozytoria</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>UpdateOperation</name>
+ <message>
+ <source>Registry path %1 is not writable</source>
+ <translation>Ścieżka %1 rejestru jest tylko do odczytu</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot write to registry path %1</source>
+ <translation>Nie można zapisać do ścieżki rejestru %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Renaming %1 into %2 failed with %3.</source>
+ <translation>Zmiana nazwy %1 na %2 zakończona błędem %3.</translation>
+ </message>
+</context>
+</TS>