summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/.gitignore
blob: e0398853e54bdf1a2b6518dd3194caa99b7b6f8f (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
doc/html
doc/qt3d
*.swp
*~
*.user
*.user.*
.dir-locals.el
src/quick3d/qt3dquickversion.h
src/threed/qt3dversion.h
tmp
Makefile*
*.pdb
bin/*
include/*
*_resource.rc
*~
*.a
*.la
*.core
*.moc
*.o
*.obj
*.orig
*.qmlc
*.rej
*.so
*.so.*
*_pch.h.cpp
*_resource.rc
.qmake.cache
.qmake.vars
.qmake.stash
*.prl
moc_*.cpp
qrc_*.cpp
ui_*.h

# Directories to ignore
.moc
.rcc
.uic
.pch

# Test generated files
tst_*
!tst_*.*
tst_*.log
tst_*.debug
tst_*~
tests/auto/cmake/build

# Visual Studio generated files
*.ib_pdb_index
*.idb
*.ilk
*.pdb
*.sln
*.suo
*.vcproj
*vcproj.*.*.user
*.ncb
*.vcxproj
*.vcxproj.filters
*.vcxproj.user

# MinGW generated files
*.Debug
*.Release

# Examples and demoes
!examples/*/*[.]*
!examples/*/README
examples/*/*[.]app
examples/*/*[.]exe
examples/*/*/*[.]exe

# Assimp
AssimpLog.txt

# Generated wrapper scripts
*_wrapper.sh
*_wrapper.bat
wrapper.sh
wrapper.bat

# macOS files
.DS_Store