summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/src/tools/bootstrap/bootstrap.pro
blob: cc7d40c43e6a30129051297a1677af13860ca51d (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
option(host_build)

TARGET = QtBootstrap
QT =
CONFIG += no_module_headers internal_module
!build_pass: CONFIG += release

# otherwise mingw headers do not declare common functions like putenv
win32-g++*:QMAKE_CXXFLAGS_CXX11 = -std=gnu++0x

MODULE_DEFINES = \
    QT_BOOTSTRAPPED \
    QT_LITE_UNICODE \
    QT_NO_CAST_TO_ASCII \
    QT_NO_CODECS \
    QT_NO_DATASTREAM \
    QT_NO_LIBRARY \
    QT_NO_QOBJECT \
    QT_NO_SYSTEMLOCALE \
    QT_NO_THREAD \
    QT_NO_UNICODETABLES \
    QT_NO_USING_NAMESPACE \
    QT_NO_DEPRECATED \
    QT_NO_TRANSLATION \
    QT_QMAKE_LOCATION=\\\"$$QMAKE_QMAKE\\\"

DEFINES += \
  $$MODULE_DEFINES \
  QT_NO_CAST_FROM_ASCII

MODULE_PRIVATE_INCLUDES = \
  \$\$QT_MODULE_INCLUDE_BASE \
  \$\$QT_MODULE_INCLUDE_BASE/QtCore \
  \$\$QT_MODULE_INCLUDE_BASE/QtCore/$$QT_VERSION \
  \$\$QT_MODULE_INCLUDE_BASE/QtCore/$$QT_VERSION/QtCore \
  \$\$QT_MODULE_INCLUDE_BASE/QtXml \
  \$\$QT_MODULE_INCLUDE_BASE/QtXml/$$QT_VERSION \
  \$\$QT_MODULE_INCLUDE_BASE/QtXml/$$QT_VERSION/QtXml

load(qt_module)

INCLUDEPATH += $$QT_BUILD_TREE/src/corelib/global

SOURCES += \
      ../../corelib/codecs/qlatincodec.cpp \
      ../../corelib/codecs/qtextcodec.cpp \
      ../../corelib/codecs/qutfcodec.cpp \
      ../../corelib/global/qglobal.cpp \
      ../../corelib/global/qlibraryinfo.cpp \
      ../../corelib/global/qlogging.cpp \
      ../../corelib/global/qmalloc.cpp \
      ../../corelib/global/qnumeric.cpp \
      ../../corelib/io/qabstractfileengine.cpp \
      ../../corelib/io/qbuffer.cpp \
      ../../corelib/io/qdatastream.cpp \
      ../../corelib/io/qdir.cpp \
      ../../corelib/io/qdiriterator.cpp \
      ../../corelib/io/qfile.cpp \
      ../../corelib/io/qfileinfo.cpp \
      ../../corelib/io/qfilesystementry.cpp \
      ../../corelib/io/qfilesystemengine.cpp \
      ../../corelib/io/qfsfileengine.cpp \
      ../../corelib/io/qfsfileengine_iterator.cpp \
      ../../corelib/io/qiodevice.cpp \
      ../../corelib/io/qfiledevice.cpp \
      ../../corelib/io/qsettings.cpp \
      ../../corelib/io/qtemporaryfile.cpp \
      ../../corelib/io/qtextstream.cpp \
      ../../corelib/kernel/qcoreglobaldata.cpp \
      ../../corelib/kernel/qmetatype.cpp \
      ../../corelib/kernel/qvariant.cpp \
      ../../corelib/kernel/qsystemerror.cpp \
      ../../corelib/plugin/quuid.cpp \
      ../../corelib/tools/qbitarray.cpp \
      ../../corelib/tools/qbytearray.cpp \
      ../../corelib/tools/qarraydata.cpp \
      ../../corelib/tools/qbytearraymatcher.cpp \
      ../../corelib/tools/qdatetime.cpp \
      ../../corelib/tools/qhash.cpp \
      ../../corelib/tools/qlist.cpp \
      ../../corelib/tools/qlinkedlist.cpp \
      ../../corelib/tools/qlocale.cpp \
      ../../corelib/tools/qlocale_tools.cpp \
      ../../corelib/tools/qmap.cpp \
      ../../corelib/tools/qregexp.cpp \
      ../../corelib/tools/qpoint.cpp \
      ../../corelib/tools/qrect.cpp \
      ../../corelib/tools/qsize.cpp \
      ../../corelib/tools/qline.cpp \
      ../../corelib/tools/qstring.cpp \
      ../../corelib/tools/qstringlist.cpp \
      ../../corelib/tools/qvector.cpp \
      ../../corelib/tools/qvsnprintf.cpp \
      ../../corelib/xml/qxmlutils.cpp \
      ../../corelib/xml/qxmlstream.cpp \
      ../../corelib/json/qjson.cpp \
      ../../corelib/json/qjsondocument.cpp \
      ../../corelib/json/qjsonobject.cpp \
      ../../corelib/json/qjsonarray.cpp \
      ../../corelib/json/qjsonvalue.cpp \
      ../../corelib/json/qjsonparser.cpp \
      ../../corelib/json/qjsonwriter.cpp \
      ../../xml/dom/qdom.cpp \
      ../../xml/sax/qxml.cpp

unix:SOURCES += ../../corelib/io/qfilesystemengine_unix.cpp \
        ../../corelib/io/qfilesystemiterator_unix.cpp \
        ../../corelib/io/qfsfileengine_unix.cpp

win32:SOURCES += ../../corelib/io/qfilesystemengine_win.cpp \
         ../../corelib/io/qfilesystemiterator_win.cpp \
         ../../corelib/io/qfsfileengine_win.cpp \
         ../../corelib/io/qsettings_win.cpp \
         ../../corelib/plugin/qsystemlibrary.cpp \

mac {
  SOURCES += ../../corelib/io/qfilesystemengine_mac.cpp \
       ../../corelib/io/qsettings_mac.cpp \
       ../../corelib/kernel/qcore_mac.cpp
  LIBS += -framework CoreServices
}
*-g++*: QMAKE_CXXFLAGS += -ffunction-sections

if(contains(QT_CONFIG, zlib)|cross_compile):include(../../3rdparty/zlib.pri)
else:include(../../3rdparty/zlib_dependency.pri)

win32:LIBS += -luser32 -lole32 -ladvapi32

lib.CONFIG = dummy_install
INSTALLS += lib

!build_pass {
  # We need the forwarding headers before their respective modules are built,
  # so do a minimal syncqt run.
  qtPrepareTool(QMAKE_SYNCQT, syncqt)
  QTDIR = $$[QT_HOST_PREFIX]
  exists($$QTDIR/.qmake.cache): \
    mod_component_base = $$QTDIR
  else: \
    mod_component_base = $$dirname(_QMAKE_CACHE_)
  QMAKE_SYNCQT += -minimal -module QtCore -module QtDBus -module QtXml \
    -mkspecsdir $$[QT_HOST_DATA/get]/mkspecs -outdir $$mod_component_base $$dirname(_QMAKE_CONF_)
  contains(QT_CONFIG, zlib):QMAKE_SYNCQT += -module QtZlib
  !silent:message($$QMAKE_SYNCQT)
  system($$QMAKE_SYNCQT)|error("Failed to run: $$QMAKE_SYNCQT")
}