summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/src/xml/doc/qtxml.qdocconf
blob: 86dd4f9420eeb538c0e83fd858ee47d56874f024 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
include(../../../doc/global/qt-cpp-ignore.qdocconf)

project         = QtXml
description       = Qt XML Reference Documentation
url           = http://qt-project.org/doc/qt-5.0/qtxml
version         = 5.0.0

sourceencoding     = UTF-8
outputencoding     = UTF-8
naturallanguage     = en_US
qhp.projects      = QtXml

qhp.QtXml.file      = qtxml.qhp
qhp.QtXml.namespace      = org.qt-project.qtxml.500
qhp.QtXml.virtualFolder    = qdoc
qhp.QtXml.indexTitle     = Qt XML Reference Documentation
qhp.QtXml.indexRoot      =

qhp.QtXml.filterAttributes  = qtxml 5.0.0 qtrefdoc
qhp.QtXml.customFilters.Qt.name = QtXml 5.0.0
qhp.QtXml.customFilters.Qt.filterAttributes = qtxml 5.0.0
qhp.QtXml.subprojects     = classes overviews examples
qhp.QtXml.subprojects.classes.title = Classes
qhp.QtXml.subprojects.classes.indexTitle = Qt XML's Classes
qhp.QtXml.subprojects.classes.selectors = class fake:headerfile
qhp.QtXml.subprojects.classes.sortPages = true
qhp.QtXml.subprojects.overviews.title = Overviews
qhp.QtXml.subprojects.overviews.indexTitle = All Overviews and HOWTOs
qhp.QtXml.subprojects.overviews.selectors = fake:page,group,module
qhp.QtXml.subprojects.examples.title = Qt XML Examples
qhp.QtXml.subprojects.examples.indexTitle = Qt XML Examples
qhp.QtXml.subprojects.examples.selectors = fake:example

dita.metadata.default.author   = Qt Project
dita.metadata.default.permissions = all
dita.metadata.default.publisher  = Qt Project
dita.metadata.default.copyryear = 2012
dita.metadata.default.copyrholder = Nokia
dita.metadata.default.audience = programmer

sources.fileextensions = "*.c++ *.cc *.cpp *.cxx *.mm *.qml *.qdoc"
headers.fileextensions = "*.ch *.h *.h++ *.hh *.hpp *.hxx"

examples.fileextensions = "*.cpp *.h *.js *.xq *.svg *.xml *.ui *.qhp *.qhcp *.qml *.css"
examples.imageextensions = "*.png"

outputdir        = ../../../doc/qtxml
tagfile         = ../../../doc/qtxml/qtxml.tags

HTML.generatemacrefs  = "true"
HTML.nobreadcrumbs   = "true"

HTML.templatedir = .

HTML.stylesheets = ../../../doc/global/style/offline.css

HTML.headerstyles = \
  " <link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"style/offline.css\" />\n"

HTML.endheader = \
  "</head>\n" \

defines         = Q_QDOC \
             QT_.*_SUPPORT \
             QT_.*_LIB \
             QT_COMPAT \
             QT_KEYPAD_NAVIGATION \
             QT_NO_EGL \
             Q_WS_.* \
             Q_OS_.* \
             Q_BYTE_ORDER \
             QT_DEPRECATED \
             QT_DEPRECATED_* \
             Q_NO_USING_KEYWORD \
             __cplusplus \
             Q_COMPILER_INITIALIZER_LISTS

versionsym       = QT_VERSION_STR

codeindent       = 1

depends         += qtcore

headerdirs += ..

sourcedirs += ..

exampledirs += ../../../examples \
        ../ \
        snippets

imagedirs  += images