summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/examples/datavisualization/datavisualization.pro
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Added an example about QML axis draggingTomi Korpipää2014-05-211-1/+2
* Custom Item Example addedTomi Korpipää2014-04-221-1/+2
* Axis label dragging support, part 2Tomi Korpipää2014-04-031-1/+2
* Axis formatter customization exampleMiikka Heikkinen2014-04-011-1/+2
* Fix examples installationMiikka Heikkinen2014-02-131-0/+21