summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/src/datavisualizationqml2/plugins.qmltypes
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Allow light position modification by userTomi Korpipää2016-11-181-4/+448
* Release housekeepingMiikka Heikkinen2014-10-241-51/+283
* Fix selectedElement qmldesigner crashMiikka Heikkinen2014-06-101-2/+2
* Plugins.qmltypes updatedTomi Korpipää2014-06-051-3/+76
* Updated plugins.qmltypes and Specifics.qml Tomi Korpipää2014-05-261-2/+8
* Regenerated plugins.qmltypes Tomi Korpipää2014-05-231-26/+414
* Changing float to doubleThomas Hartmann2014-03-051-33/+33
* Adding plugins.qmltypesThomas Hartmann2014-03-051-0/+1387