summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/sync.profile
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Module renamedTomi Korpipää2013-09-101-1/+1
* Added datavis3d back under srcHeikkinen Miikka2013-05-171-1/+1
* Directory structure reorganizedTomi Korpipää2013-05-081-1/+1
* Initial version of QtDataVis3DTomi Korpipää2013-03-071-0/+15