summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/doc/global/qt-module-defaults.qdocconf
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'doc/global/qt-module-defaults.qdocconf')
-rw-r--r--doc/global/qt-module-defaults.qdocconf109
1 files changed, 109 insertions, 0 deletions
diff --git a/doc/global/qt-module-defaults.qdocconf b/doc/global/qt-module-defaults.qdocconf
new file mode 100644
index 00000000..48e9ae78
--- /dev/null
+++ b/doc/global/qt-module-defaults.qdocconf
@@ -0,0 +1,109 @@
+#
+# W A R N I N G
+# -------------
+#
+# A common template for modules in this repository.
+# This template is common among the Qt 5 modules.
+#
+# A change in this template must be replicated in all of the repositories.
+#
+# We mean it.
+#
+
+codeindent = 1
+
+Cpp.ignoretokens = \
+ QDBUS_EXPORT \
+ QT_ASCII_CAST_WARN \
+ QT_ASCII_CAST_WARN_CONSTRUCTOR \
+ QT_BEGIN_HEADER \
+ QT_BEGIN_INCLUDE_NAMESPACE \
+ QT_BEGIN_NAMESPACE \
+ QT_BOOTSTRAPPED \
+ QT_DESIGNER_STATIC \
+ QT_END_HEADER \
+ QT_END_INCLUDE_NAMESPACE \
+ QT_END_NAMESPACE \
+ QT_FASTCALL \
+ Q_AUTOTEST_EXPORT \
+ Q_COMPAT_EXPORT \
+ Q_CORE_EXPORT \
+ Q_CORE_EXPORT_INLINE \
+ Q_DBUS_EXPORT \
+ Q_DECL_CONSTEXPR \
+ Q_DECL_NOEXCEPT \
+ Q_DECL_NOTHROW \
+ Q_EXPORT \
+ Q_EXPORT_PLUGIN \
+ Q_EXPORT_PLUGIN2 \
+ Q_GADGET \
+ Q_GUI_EXPORT \
+ Q_GUI_EXPORT_INLINE \
+ Q_INLINE_TEMPLATE \
+ Q_INVOKABLE \
+ Q_NETWORK_EXPORT \
+ Q_OPENGL_EXPORT \
+ Q_OPENVG_EXPORT \
+ Q_OUTOFLINE_TEMPLATE \
+ Q_PRINTSUPPORT_EXPORT \
+ Q_SQL_EXPORT \
+ Q_SVG_EXPORT \
+ Q_SCRIPT_EXPORT \
+ Q_SCRIPTTOOLS_EXPORT \
+ Q_WIDGETS_EXPORT \
+ Q_XML_EXPORT \
+ Q_XMLPATTERNS_EXPORT
+
+Cpp.ignoredirectives = \
+ __attribute__ \
+ QT_FORWARD_DECLARE_CLASS \
+ Q_CLASSINFO \
+ Q_DECLARE_INTERFACE \
+ Q_DECLARE_METATYPE \
+ Q_DECLARE_OPERATORS_FOR_FLAGS \
+ Q_DECLARE_PRIVATE \
+ Q_DECLARE_PUBLIC \
+ Q_DECLARE_PRIVATE_D \
+ Q_DECLARE_SHARED \
+ Q_DECLARE_TR_FUNCTIONS \
+ Q_DECLARE_TYPEINFO \
+ Q_DISABLE_COPY \
+ Q_DUMMY_COMPARISON_OPERATOR \
+ Q_ENUMS \
+ Q_FLAGS \
+ Q_INTERFACES \
+ Q_PRIVATE_PROPERTY
+
+defines = Q_QDOC \
+ QT_.*_SUPPORT \
+ QT_.*_LIB \
+ QT_COMPAT \
+ QT_KEYPAD_NAVIGATION \
+ QT_NO_EGL \
+ Q_OS_.* \
+ Q_BYTE_ORDER \
+ QT_DEPRECATED \
+ QT_DEPRECATED_* \
+ Q_NO_USING_KEYWORD \
+ __cplusplus \
+ Q_COMPILER_INITIALIZER_LISTS
+
+dita.metadata.default.author = Qt Project
+dita.metadata.default.permissions = all
+dita.metadata.default.publisher = Qt Project
+dita.metadata.default.copyryear = 2012
+dita.metadata.default.copyrholder = Nokia
+dita.metadata.default.audience = programmer
+
+naturallanguage = en_US
+outputencoding = UTF-8
+sourceencoding = UTF-8
+
+examples.fileextensions = "*.cpp *.h *.js *.xq *.svg *.xml *.ui *.qhp *.qhcp *.qml *.css"
+examples.imageextensions = "*.png *.jpg *.gif"
+
+headers.fileextensions = "*.ch *.h *.h++ *.hh *.hpp *.hxx"
+sources.fileextensions = "*.c++ *.cc *.cpp *.cxx *.mm *.qml *.qdoc"
+
+versionsym = QT_VERSION_STR
+