summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/src/tools/bootstrap/bootstrap.pro
blob: 310ea317ac64403a315549141c5aa5f6171895ed (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
option(host_build)

TARGET = QtBootstrap
QT =
CONFIG += internal_module force_bootstrap

# otherwise mingw headers do not declare common functions like putenv
mingw:QMAKE_CXXFLAGS_CXX11 = -std=gnu++0x

MODULE_DEFINES = \
    QT_BOOTSTRAPPED \
    QT_LITE_UNICODE \
    QT_NO_CAST_TO_ASCII \
    QT_NO_CODECS \
    QT_NO_DATASTREAM \
    QT_NO_LIBRARY \
    QT_NO_QOBJECT \
    QT_NO_SYSTEMLOCALE \
    QT_NO_THREAD \
    QT_NO_UNICODETABLES \
    QT_NO_USING_NAMESPACE \
    QT_NO_DEPRECATED \
    QT_NO_TRANSLATION \
    QT_QMAKE_LOCATION=\\\"$$QMAKE_QMAKE\\\"

DEFINES += \
  $$MODULE_DEFINES \
  QT_CRYPTOGRAPHICHASH_ONLY_SHA1 \
  QT_NO_CAST_FROM_ASCII

DEFINES -= QT_EVAL

MODULE_INCLUDES = \
  \$\$QT_MODULE_INCLUDE_BASE \
  \$\$QT_MODULE_INCLUDE_BASE/QtCore \
  \$\$QT_MODULE_INCLUDE_BASE/QtXml
MODULE_PRIVATE_INCLUDES = \
  \$\$QT_MODULE_INCLUDE_BASE/QtCore/$$QT_VERSION \
  \$\$QT_MODULE_INCLUDE_BASE/QtCore/$$QT_VERSION/QtCore \
  \$\$QT_MODULE_INCLUDE_BASE/QtXml/$$QT_VERSION \
  \$\$QT_MODULE_INCLUDE_BASE/QtXml/$$QT_VERSION/QtXml

# We need the forwarding headers before their respective modules are built,
# so do a minimal syncqt run.
CONFIG += minimal_syncqt
QMAKE_SYNCQT_OPTIONS = -module QtCore -module QtDBus -module QtXml
contains(QT_CONFIG, zlib): \
  QMAKE_SYNCQT_OPTIONS += -module QtZlib
QMAKE_SYNCQT_OPTIONS += -version $$QT_VERSION

load(qt_module)

SOURCES += \
      ../../corelib/codecs/qlatincodec.cpp \
      ../../corelib/codecs/qtextcodec.cpp \
      ../../corelib/codecs/qutfcodec.cpp \
      ../../corelib/global/qglobal.cpp \
      ../../corelib/global/qlogging.cpp \
      ../../corelib/global/qmalloc.cpp \
      ../../corelib/global/qnumeric.cpp \
      ../../corelib/io/qabstractfileengine.cpp \
      ../../corelib/io/qbuffer.cpp \
      ../../corelib/io/qdatastream.cpp \
      ../../corelib/io/qdir.cpp \
      ../../corelib/io/qdiriterator.cpp \
      ../../corelib/io/qfile.cpp \
      ../../corelib/io/qfileinfo.cpp \
      ../../corelib/io/qfilesystementry.cpp \
      ../../corelib/io/qfilesystemengine.cpp \
      ../../corelib/io/qfsfileengine.cpp \
      ../../corelib/io/qfsfileengine_iterator.cpp \
      ../../corelib/io/qiodevice.cpp \
      ../../corelib/io/qfiledevice.cpp \
      ../../corelib/io/qtemporaryfile.cpp \
      ../../corelib/io/qtextstream.cpp \
      ../../corelib/io/qstandardpaths.cpp \
      ../../corelib/io/qloggingcategory.cpp \
      ../../corelib/io/qloggingregistry.cpp \
      ../../corelib/kernel/qcoreapplication.cpp \
      ../../corelib/kernel/qcoreglobaldata.cpp \
      ../../corelib/kernel/qmetatype.cpp \
      ../../corelib/kernel/qvariant.cpp \
      ../../corelib/kernel/qsystemerror.cpp \
      ../../corelib/plugin/quuid.cpp \
      ../../corelib/tools/qbitarray.cpp \
      ../../corelib/tools/qbytearray.cpp \
      ../../corelib/tools/qarraydata.cpp \
      ../../corelib/tools/qbytearraymatcher.cpp \
      ../../corelib/tools/qcommandlineparser.cpp \
      ../../corelib/tools/qcommandlineoption.cpp \
      ../../corelib/tools/qcryptographichash.cpp \
      ../../corelib/tools/qdatetime.cpp \
      ../../corelib/tools/qhash.cpp \
      ../../corelib/tools/qlist.cpp \
      ../../corelib/tools/qlinkedlist.cpp \
      ../../corelib/tools/qlocale.cpp \
      ../../corelib/tools/qlocale_tools.cpp \
      ../../corelib/tools/qmap.cpp \
      ../../corelib/tools/qregexp.cpp \
      ../../corelib/tools/qpoint.cpp \
      ../../corelib/tools/qrect.cpp \
      ../../corelib/tools/qsize.cpp \
      ../../corelib/tools/qline.cpp \
      ../../corelib/tools/qstring.cpp \
      ../../corelib/tools/qstring_compat.cpp \
      ../../corelib/tools/qstringlist.cpp \
      ../../corelib/tools/qvector.cpp \
      ../../corelib/tools/qvsnprintf.cpp \
      ../../corelib/xml/qxmlutils.cpp \
      ../../corelib/xml/qxmlstream.cpp \
      ../../corelib/json/qjson.cpp \
      ../../corelib/json/qjsondocument.cpp \
      ../../corelib/json/qjsonobject.cpp \
      ../../corelib/json/qjsonarray.cpp \
      ../../corelib/json/qjsonvalue.cpp \
      ../../corelib/json/qjsonparser.cpp \
      ../../corelib/json/qjsonwriter.cpp \
      ../../xml/dom/qdom.cpp \
      ../../xml/sax/qxml.cpp

unix:SOURCES += ../../corelib/io/qfilesystemengine_unix.cpp \
        ../../corelib/io/qfilesystemiterator_unix.cpp \
        ../../corelib/io/qfsfileengine_unix.cpp

win32:SOURCES += ../../corelib/io/qfilesystemengine_win.cpp \
         ../../corelib/io/qfilesystemiterator_win.cpp \
         ../../corelib/io/qfsfileengine_win.cpp \
         ../../corelib/kernel/qcoreapplication_win.cpp \
         ../../corelib/plugin/qsystemlibrary.cpp \

mac {
  SOURCES += ../../corelib/kernel/qcoreapplication_mac.cpp \
       ../../corelib/kernel/qcore_mac.cpp
  LIBS += -framework CoreServices
}

macx {
  SOURCES += \
    ../../corelib/io/qstandardpaths_mac.cpp
} else:unix {
  SOURCES += \
    ../../corelib/io/qstandardpaths_unix.cpp
} else {
  SOURCES += \
    ../../corelib/io/qstandardpaths_win.cpp
}

if(contains(QT_CONFIG, zlib)|cross_compile):include(../../3rdparty/zlib.pri)
else:include(../../3rdparty/zlib_dependency.pri)

win32:LIBS += -luser32 -lole32 -ladvapi32 -lshell32

lib.CONFIG = dummy_install
INSTALLS += lib