summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/src/datavisualization/axis/qlogvalue3daxisformatter_p.h
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Copyright file update to GPLMiikka Heikkinen2016-01-121-9/+17
* Update license headersMiikka Heikkinen2015-10-201-11/+14
* Copyright header changesMika Salmela2015-04-141-3/+3
* Change copyright headers.Miikka Heikkinen2014-11-071-7/+7
* Clean up data Tomi Korpipää2014-06-031-5/+3
* Axis formatter customization exampleMiikka Heikkinen2014-04-011-1/+0
* Improve axis formatter flexibilityMiikka Heikkinen2014-03-281-2/+3
* Implement QLogValue3DAxisFormatterMiikka Heikkinen2014-03-261-0/+73