summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/src/datavisualization/utils/shaderhelper_p.h
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Clean up input, theme, utils Tomi Korpipää2014-06-031-1/+0
* Clean up public API and includes usageMiikka Heikkinen2014-02-181-1/+1
* Fix copyright yearMiikka Heikkinen2014-01-271-1/+1
* References to alpha and TP removedTomi Korpipää2014-01-201-0/+2
* Reintroduced namespace macros Tomi Korpipää2014-01-161-2/+2
* Removed QDataVis and namespace macrosTomi Korpipää2014-01-151-2/+2
* Gradient support Part 1Miikka Heikkinen2013-11-071-0/+4
* Misc bug fixesMika Salmela2013-09-171-0/+1
* Module renamedTomi Korpipää2013-09-101-0/+110