summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/src/src.pro
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Remove qmake project filesJoerg Bornemann2021-04-301-5/+0
* Make build check for existence of quick module.Miikka Heikkinen2014-10-241-2/+3
* Module renamedTomi Korpipää2013-09-101-2/+2
* Compilation fixTomi Korpipää2013-08-281-0/+1
* Bring new data proxies to mapsMiikka Heikkinen2013-07-121-1/+1
* QML2 support added (draft) Tomi Korpipää2013-05-301-2/+2
* QTCOMMERCIAL -> QTENTERPRISETomi Korpipää2013-05-301-2/+2
* Preliminary qtquick2 support structure addedTomi Korpipää2013-05-301-1/+2
* Added datavis3d back under srcHeikkinen Miikka2013-05-171-22/+2
* Directory structure reorganizedTomi Korpipää2013-05-081-2/+22
* Initial version of QtDataVis3DTomi Korpipää2013-03-071-0/+2